ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ÁUT

27.08.2018 18:29

Každé elektrické auto, motorka, štvorkolka či iné elektrické vozidlo potrebuje údržbu a pravidelnú kontrolu. Vzhľadom na to, že elektrotechnika potrebuje aj určitú občasnú starostlivosť, tým sa zvýši  samotná životnosť elektrického vozidla.

  • Prosíme o pravidelnú kontrou Vášho elektrického vozidla ako komponenty elektrického systému, konektory, batériu, nabíjačku a krytky na vozidle. vozidla V prípade poruchy vozidlo ani nabíjačku nepoužívajte. Pre opravy používajte iba originálne diely.
  • Predajca MALYPRETEKAR nezodpovedá za chyby vzniknuté neodbornými zásahmi do elektrického systému vozidla.
  • Elektrické vozidlo a batéria nesmie byť umiestnené v blízkosti tepelných zdrojov (radiátory, pece, krby, atd.)
  • Elektrické vozidlo nesmie prísť do styku s vodou, dažďom, snehom, atď.
  • Nepoužívajte vozidlo v teréne s povrchom, ako je prach, piesok, voda, blato, a pod., tieto materiály spôsobujú nadmerné opotrebovanie prepínačov, motora, prevodoviek a ďalších častí elektrického vozidla.
  • Pri jazde v mäkkom teréne môže dôjsť k preťaženiu vozidla. Tepelná poistka potom automaticky odpojí napájanie, tým dôjde k zastaveniu vozidla. Približne po 15s sa tepelná poistka opäť zapne. Pre ďalšiu jazdu je nutné ihneď odstrániť príčinu preťaženia.
  • Pravidelne premazávajte pohyblivé časti, ako sú prevody riadenia, uchytenia kolies, a pod.
  • Povrch vozidla čistite len vlhkou handrou, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
  • Čistenie vozidla môže byť vykonávané len pod dozorom dospelej osoby.
  • Demontáž mechanizmov a motorov vozidla môže prevádzať len servis.