Puzzle

Skladačky puzzle boli vynájdené v roku 1760, kedy britský rytec a kartograf John Spilsbury vyryl mapu na drevo, ktorú potom rozdelil na menšie časti. Tie používal ako pomôcku pri výučbe geografie. 

Puzzle je hra, ktorá testuje vynaliezavosť alebo vedomosti človeka. Od hádanky sa očakáva, že riešiteľ logicky poskladá jednotlivé kúsky, aby dospel k správnemu alebo zábavnému riešeniu hádanky. Existujú rôzne typy puzzle: 3D, detské rodinné a líšia sa samozrejme aj počtom dielikov. 

Skladanie puzzle je veľmi dobrou aktivitou pre deti, pretože to u nich rozvíja trpezlivosť a logické myslenie.