SPOLOČENSKÉ HRY

Spoločenské hry už zo svojej podstaty dávajú deťom návod na to, ako veci doťahovať do úspešného konca nielen na hernom pláne, ale aj v živote. Učia ich, že každý nesie sám zodpovednosť za svoje rozhodnutia, že každý náš krok má svoje dôsledky, no zároveň aj to, že niekedy sa musí popasovať s neočakávanými nástrahami. Aby sme v hre obstáli, musíme dodržiavať pravidlá, ktoré sú férové pre všetkých, ísť odhodlane za svojím cieľom, nevzdávať sa, usilovať sa zvíťaziť, no naučiť sa prijať aj prehru. Ak si dieťa osvojí tieto zákonitosti aj do bežného života mimo hry, získava tak dôležitú životnú lekciu.

Pri spoločenských hrách sa deti učia trpezlivosti a sústredeniu. Nemôžu si robiť, čo chcú, hra má pravidlá, ktoré treba rešpektovať a trpezlivo čakať, kým sa dostane na rad. Z tohto dôvodu sú spoločenské hry mimoriadne vhodné aj pre deti, ktoré majú problém dlhšie sa venovať jednej činnosti.

Kreativita, predstavivosť i počítanie

Pri hraní spoločenských hier pracuje detská fantázia naplno. Základné hry ako Človeče nehnevaj sa alebo Domino deťom dávajú priestor k vizualizácii, kde si dieťa aj v obyčajných figúrkach a hernej doske predstaví úplne iný svet, kde je ono samo elementom, ktorý sa v tomto svete pohybuje a jeho misou je dostať sa bezpečne do cieľa v čo najkratšom čase.

Výhoda oproti počítačovým hrám

Hoci by sa mohlo zdať, že niektoré zo spomenutých skillov môže dieťa získať aj vďaka hraniu hier na počítači, nie je to pravda. Spoločenské hry – tak, ako to napovedá už ich pomenovanie – deti učia interakcii s inými ľuďmi a posilňuje komunikačné zručnosti. Obzvlášť to platí v prípade kooperatívnych spoločenských hier, ako napríklad Jednorožec v oblakoch, kde sa hráči musia spoločne dohodnúť na taktike, ako budú postupovať. Spoločenské hry pomáhajú v komunikácii aj deťom, ktoré sú tichšie či hanblivejšie a často majú strach zapojiť sa do debaty – hry im dávajú priestor na to, aby skupinke prezentovali svoje návrhy a pomocou rozhovorov o hre, ktoré sú pri hraní nevyhnutné, ich posmeľujú iniciovať aj ďalšiu komunikáciu.

Spoločenské hry sú na rozdiel od tých počítačových aj príležitosťou tráviť spoločný čas s rodičmi či staršími súrodencami. Mnoho hier, už počnúc klasickým Človeče, nehnevaj sa!, sú rovnako vhodné pre deti rôznych vekových kategórií i dospelých – pri takýchto hrách nerobia rozdiely skúsenosti či vedomosti, všetci majú rovnakú šancu vyhrať. Príjemný čas strávený pri spoločnej hre tak dokáže utužiť a prehĺbiť vzájomné vzťahy.

Aké typy hier sú pre deti ideálne?

 ·       Strategické – ich cieľom je splniť určitú úlohu, k čomu si hráči musia vytvoriť či zvoliť správnu taktiku. Strategické hry deti učia uvažovať o krok vpred, trénujú ich analytické a kritické myslenie.

·       Logické hry – na ich splnenie hráči potrebujú logické uvažovanie. Deti nútia dlhšie sa zamyslieť nad problémami, a tak nájsť to správne riešenie. Rozvíjajú schopnosť riešenia problémov. Takýmito hrami sú napríklad hra Ubongo Junior. 

 ·       Vedomostné hry – vedomostné hry zábavnou formou rozširujú vedomosti z rôznych oblastí. Deti sa hľadaním správnych odpovedí na otázky dozvedajú nové informácie o histórii, geografii či kultúre. 

·       Hry na pamäť – medzi najjednoduchšie hry, ktoré trénujú pamäť detí patrí pexeso. Dostanete ich v rôznych variantoch, ktorých obtiažnosť je prispôsobená veku dieťaťa. Pre staršie deti je skvelou hrou na pamäť aj DOUBLE ktoré okrem iného precvičí pozornosť a rýchle reflexy dieťaťa.

Je odporúčaný vek dôležitý?

Spoločenské hry a ich odporúčanie veku vznikajú v spolupráci s odborníkmi na vývoj dieťaťa, ktorí vedia posúdiť, ktoré schopnosti a zručnosti už deti v danom veku obyčajne majú. Mnoho rodičov si myslí, že zvyšovaním náročnosti hier dieťaťu pomôžu, v skutočnosti mu to však môže práve uškodiť. Ak je totiž spoločenská hra pre deti náročná a majú problém jej porozumieť, ľahko sa u nich prejaví frustrácia z neúspechu a ďalší nezáujem o hru. S tým súvisí aj primerané množstvo podnetov, ktoré hra ponúka. Ak je komplexnejšia a rôznych podnetov  je tam priveľa, dieťa sa prestáva sústrediť a opäť o hru stráca záujem.

Ak máte pocit, že máte bystré dieťa, ktoré by už zvládlo aj náročnejšie hry, ich náročnosť zvyšujte postupne. Niektoré hry tiež prichádzajú s jednoduchšími i zložitejšími variantami, ktoré môžete prispôsobovať šikovnosti detí.