Všetko, čo by ste mali vedieť o elektrických autíčkach a vozidlách

Starostlivosť elektrické vozidlá je veľmi jednoduchá a nezaberie Vám to veľa času, avšak vyžaduje si to určitú pozornosť na to, aby ste s elektrickým vozidlom nemali komplikácie. 

Batéria – nabíjanie / vybíjanie a údržba:

 • Zasuňte nabíjačku do zásuvky 220V, potom pripojte konektor batérie,  ku konektoru nabíjačky.
 • Nabíjačku neponechávajte samostatne (bez pripojenia na konektor batérie)zapojenú v zásuvke dlhšie ako 5s.
 • Dodržujte poctivo dobu nabíjania podľa návodu. Znížená kapacita potom môže byť dôsledkom prebíjania batérie, na ktorú sa nevzťahuje záručná lehota.
 • Pri nabíjaní batérie dbajte na to, aby všetky tlačidla boli vždy v polohe OFF.
 • Po ukončení nabíjania odpojte nabíjačku od siete a až potom od batérie.
 • Keď vozidlo nie je dlhšiu dobu používané, nabite prosím batériu vždy po dvoch mesiacoch.
 • Opakované nabíjanie batérie po dobu dlhšiu, ako je uvedené, môže poškodiť batériu.
 • V prípade nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k úplnému zničeniu batérie. V prípade, že vozidlo nebudete používať dlhšiu dobu, odpojte batériu a vyberte ju z vozidla.
 • Batériu nevystavujte mrazu a extrémnym teplotám. Pri nedodržaní dôjde k výraznému zníženiu kapacity, popr. k úplnému zničeniu batérie. Batéria musí byť nabíjaná v štandardnej polohe, to znamená dnom dole. Nikdy nenechávajte nabíjanú batériu bez dozoru. Nabíjanie pravidelne kontrolujte.
 • Batérie sú uzavreté a bez údržbové.
 • Pri akejkoľvek manipulácii a pripájaní batérie musí byť dodržaná správna polarita.

UPOZORNENIE

Batéria obsahuje jedovaté látky a žieraviny, preto s nimi zaobchádzajte tak, aby nedošlo k porušeniu ich obalu a nenechávajte ich bez dozoru.